top of page

CROWDFUNDING

Spend your money on love this BLACK FRIDAY! This book for youth and curious adults will prevent sexual abuse and heal the abused and the abusers. It will give a loving, safe and positive attitude to sex.

I need your help to CROWDFUND this book.

With each donation of 500 Sek you get a copy and if you donate 25.000 Sek you get 10 books and a workshop/ lecture.

Donate by Swish: 1232195428

Write your name, birthday and adress so I can send you the book when it is printed!

Vad är sexualitet?

Världshälsoorganisationen som jobbar för människors hälsa globalt skriver att:

  • Sexualitet omfattar kön, könsidentitet och köns- roller, sexuell läggning, erotik, njutning, intimitet och reproduktion och är genom hela livet en central aspekt av att vara människa. Sexualitet upplevs och uttrycks genom tankar, fantasier, åtrå, övertygelser, attityder, värderingar, beteenden, praktiker, roller och relationer.

Din sexualitet är din relation till din egen kropp och kroppens förmåga att njuta. Det är också dina instinkter och drifter som t.ex. längtan att vilja dela ditt liv med någon och skapa en familj. Uttrycket för sexualiteten är ofta påverkade av kulturen du växt upp i och de värderingar som omfattas av den. Sexualitet är också din relation till din sexuella energi och uttrycket för dina behov och drömmar.

Både individuellt och tillsammans med andra människor kan du utforska din sexualitet och mötas i njutning och intimitet på många olika sätt.

Din sexualitet är en viktig del av livet och sexualiteten förändras under livets olika skeden.

Din kropp

Kroppen är din farkost att resa genom livet med. Genom kroppen kan du uppleva världen, alla smaker, dofter, synintryck, känslor och ljud. Kroppen håller dig vid liv och genom att ta hand om kroppen, får du ett bra liv.

Din kropp är i ständig förändring. Fram till en viss punkt växer den och blir starkare och efter en särskild punkt i livet, blir den svagare och svagare för att till slut sluta att fungera. Hur länge vi håller oss unga beror både på ärftlighet och livsstil, men också om vår omgivning. Faktorer som kemikalier, miljögifter, stress, avgaser, oro, olyckor och inflammationer förkortar livet, medan vila, ren luft, lågintensiv träning, kalorifattig och ren mat samt sex, glädje och njutning förlänger livet.

När du mår bra och din kropp är i balans - så är dina hormoner i balans. Hormonerna är kemiska substanser som påverkar hur vi mår och hur kroppen fungerar. De produceras i hjärnan och i olika körtlar och organ i kroppen och hormonerna utsöndras ut i blodbanan och in i cellerna. När ett hormon sänds ut i kroppen, påverkas de inre organen och hjärnan på olika sätt. Hormonerna styr hur du känner dig, om du är glad eller ledsen. De styr hur näring tar upp i kroppen, hur mycket fett som lagras och hur muskler bildas. Hormonerna styr också hur snabbt du växer, när du ska komma in i puberteten och om du är redo att få barn eller inte.

Att utforska kroppen

Din känsel är din första upplevelse av dig själv och av livet. Redan inne i din mammas mage kunde du känna din hud och hur din kropp studsade mot mammas mage när du rörde dig.

I huden finns massor av nervtrådar som skickar information upp till hjärnan om hur och var kroppen berörs. Redan inne i magen kan fostret känna om den blir berörd på ett behagligt eller obehagligt sätt. När fostret berörs på ett behagligt sätt, t.ex. genom att mamman smeker sin mage mjukt och pratar med barnet på ett kärleksfullt sätt, slappnar barnet av. Men om mamman är stressad och orolig eller om mamman eller magen råkar ut för våld, så reagerar fostret genom att spänna sig.

Även om fostret inte kan ha en aning om hur livet utanför magen ser ut så kan det uppleva det i sin kropp som stress eller avslappning. De här tidiga känslorna bildar en stark uppfattning om hur livet på utsidan är och när barnet är fött och börjar utveckla sin identitet så blir de här tidiga känslorna grunden till den uppfattning barnet har om sig själv.

Att lära dig vad du tycker om

När ett barn föds är det instinktiva hos föräldrarna att hålla bebisen nära, nära. Det är jätteviktigt för en bebis att få bli buren och att få sova tätt intill sina föräldrar. Bebisen förstår inte att den är trygg och omhändertagen i sin egen säng. Istället signalerar bebisens kropp obehag och oro, kanske till och med rädsla. Den delen av nervsystemet som skapar stressande känslor aktiveras. Om bebisen får mycket fysisk närhet blir bebisen lugn och harmonisk. En lugn och harmonisk människa har lättare att ta till sig nya upplevelser och att lära sig nya saker. När man har forskat på spädbarn och fysisk beröring har man sett att den närhet en nyfödd bebis får till och med är avgörande för hur intelligent den blir som vuxen.

Men det är inte bara intelligensen som en nyfödd människa lär sig genom att bli berörd. Det lilla barnet lär sig om sig själv och om andra människor och sin egen relation till andra. Barnet lär sig genom att utforska det den tycker är lustfyllt och skönt.

Ett litet barn lär sig vad som är skönt genom att utforska sin kropp. Det första som barnet utforskar är sina händer och sin mun. Därefter följer alla smaker som barnet kan känna med tungan och läpparna och känseln i resten av kroppen.

Bebisens fingrar är på ständig upptäcktsfärd runt omkring sig för att känna hur saker känns. Den experimenterar med vatten, sand och alla små korn som den kan hitta på marken. Allt för att ta reda på vad som känns skönt.

Bebisen känner också hur det känns att bli buren av sina föräldrar. Om den som tar i barnet är stressad och orolig, blir barnet påverkad av det på samma sätt som barnet påverkas om den som håller det är lugn och avslappnad.

Barn behöver massor av beröring. I början av livet har barnet väldigt liten uppfattning av sig själv som människa. Små barn lever i en värld av intryck, den beröring som ett barn får bekräftar för barnet att det finns och hjälper barn att sortera alla intryck runt omkring. Barn lär sig genom sättet de blir berörda på vilka de är i relation till andra. Ett barn som blir berörd med kärlek och som får mycket accepterande närhet lär sig att han är älskad, medans ett barn som inte blir berörd tillräckligt och som inte får vara nära, skapar en uppfattning av sig själv som oönskad. Genom sin känsel lär sig barnet om sig själv och om världen.

Snoppen och snippan

Redan inne i magen tar den ofödda bebisen på sitt kön bara för att det är skönt, och när barnet är runt två år börjar barnet medvetet att upptäcka sitt kön. Eftersom könet, ljumskarna och mellangården har oerhört många nerver som leder till den delen av hjärnan som får kroppen att slappna av och njuta så är det en skön och mysig sysselsättning.

För små pojkar är det naturligt att upptäcka snoppen genom att dra i den och hålla i den på olika sätt och för flickor är det naturligt att upptäcka snippan genom att beröra sig själva, trycka sig mot saker eller gunga på ett sätt som får det att kännas skönt i kroppen.

Det är viktigt att barn och unga får utforska sina kroppar ifred, utan förmaningar eller inblandning från vuxna. En del vuxna har skam, skuld och rädsla kopplat till de intimaste delarna av kroppen och då är det lätt att de vuxna för över sin rädsla till barnen genom att lägga sig i eller genom att tillrättavisa och förbjuda barnen att uppleva kroppen på olika sätt.

En del av din kroppsliga integritet är att få beröra dig själv precis hur du vill.

Barns sexualitet

Leken är en viktig del av barnets utveckling och ett sätt att lära känna sig själv och sin omgivning. För ett barn är leken oerhört lustfylld och avslappnande, även om barn rör sig mycket, springer, hoppar, klättrar och gungar under leken. Barn knuffas, rullar runt och utforskar kroppens styrka, smidighet och alla sina känslor.

Barn kan också vilja leka lekar med sexuella eller sensuella inslag med varandra som ett sätt att utforska kroppens sätt att slappna av och njuta. Att vara nyfiken på andra barns snopp eller snippa och att leka lekar där ni undersöker varandra är helt naturligt.

Många barn leker fysiskt med varandra med hela kroppen på ett sätt som skapar sköna, kroppsliga upplevelser. Barn rullar runt tillsammans, knådar varandra och i buset och leken lär sig barn vad de tycker om och inte. Leken är också ett sätt att lära sig säga ifrån och ta avstånd från det du inte gillar.

Barns sexualitet skiljer sig mycket från vuxnas sexualitet. Barn har inget behov av att dela sin sexualitet med andra, men barn kan ändå uppleva orgasmiska känslor av njutning när de leker.

Det är viktigt att barn får känslan av att deras kropp är deras egen och att de har rätt att utforska sin kroppen och sin relation till den ifred, utan att bli kommenterade, avbrutna eller tillrättavisade.

Barn har rätt till sina egna tankar, känslor och upplevelser och ska fritt få uttrycka det de känner. Det är viktigt att barn tillåts leka lekar som inte är typiskt för deras fysiska kön. Att till exempel låta pojkar få leka kvinna eller att låta flickor få leka man ger barnet viktiga insikter om världen och de roller de vuxna spelar så att de lättare kan förstå.

Under leken bearbetar barnet sina upplevelser och tar ställning till om det du upplever är skönt och kul eller obehagligt och läskigt. Att leka läskiga lekar kan också göra det som är skrämmande mindre läskigt.

Att låta barnet leka fritt skapar en integritet och en självkänsla hos barnet som ligger till grund för barnets självförtroende och den vuxna sexualiteten senare i livet.

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?

Do you have questions or concerns about tantra, sexuality and relationships? Ask them directly to me and you might get an answer here in my blog. Your curiosity is a gift and it leads to growth and openness.

1.png

Thank you for your question!

tantra retreat

YOU ARE
IMPORTANT

It is so easy to contribute to a better world. With awareness, life becomes a kind, accepting and loving playground where we can all grow. The easiest way to contribute is to share this article on Facebook!

MORE ARTICLES

bottom of page