LYCKA

Jag är lycklig. Men det faktum att jag är lycklig betyder inte att jag alltid är glad och energisk. Jag känner mig ledsen, frustrerad och tom ibland, men det är en del av min lycka. Det är en del i det mirakulösa i att vara människa. Varandet gör mig lycklig.

November mörkret ligger tungt över vårt land och för oss nordbor blir årstidernas växlingar mycket kännbara under höst och vår. Många tycker att mörkret kryper in under huden med trötthet och depression som följd och de allra flesta av oss får som mest energi under sommarhalvåret.

Men det finns ljus i mörkret och du kan själv ta lyckan i dina egna händer och skapa glädje och energi när som helst under året.

Lycka, ditt ljus i höstmörkret

Lycka är kroppens sätt att svara på aktiviteter du gör som är bra för dig. När vi känner oss lyckliga upplever vi livet som enkelt och meningsfullt. Vi blir motiverade och i ljuset av din egen lycka ser du möjligheter där andra ser motgångar. Många som eftersträvar lycka tror att man finner den i ett tryggt liv, med bra ekonomi och bra relationer, men det är absolut inte nödvändigt med pengar på banken eller en snygg fru för att man ska uppleva lycka.

Lycka går i arv och om du har lyckliga gener så är det 50% chans att du upplever lycka, men forskningen runt lycka har visat att det är din personliga inställning till livet som avgör om du känner dig lycklig eller inte. Endast 10 % av lyckan kommer från materiella och sociala omständigheter så som äktenskap, barn och levnadsstandard. En lycklig människa är inte alltid glad utan har precis som alla andra sorg, ilska och frustration som en del av livet, men det som skiljer en lycklig människa från en olycklig är att den lycklige snabbt tar sig ut ut nedstämdheten och ser möjligheter där den olycklige upplever hinder.

Det finns några enkla knep för att vara lycklig och receptet på lycka handlar om att skapa en spiral av positiva upplevelser och känslor.

De känslor som gör dig lycklig är glädje och njutning och om du ser till att fylla livet med aktiviteter och tankar som ger glädje och njutning så får du ett lyckligt liv.

Känslornas kemi

Glädje uppstår när du blir medveten om något som du tycker om och som du vill ha. Hjärnan släpper då ifrån sig substansen dopamin som får dig motiverad, aktiverad och upprymd. Du får kraft att ta dig mot det du drömmer om, mot ditt mål. När du sedan nått ditt mål kommer lyckokänsla nummer två, njutningen. Njutning är tätt sammankopplad med signalsubstansen serotonin, en kemikalie i hjärnan som gör dig glad, lugn och nöjd. Serotonin omvandlas till sömnhormonet melatonin om kvällen så att du även får en djup och god sömn.

Dröm dig lycklig

Många människor använder sin förmåga att fantisera till att fundera ut möjliga katastrofer och hur de ska undvika dem. Men om du vill vara lycklig kan du använda förmågan att drömma till att skapa realistiska mål för dig själv och på så sätt starta en positiv spiral av lyckokänslor.

Fundera på vad det är som gör dig glad och lycklig. Vad vill du fylla din dag med och hur vill du att veckan ska bli. Var ser du dig själv om ett år och hur vill du vara när du blir äldre. Se till att varje dag skapa förutsättningar för glädje genom att drömma om det du njuter av. När du sedan nått ditt mål, ta en stund att bara slappna av och låta njutningen uppfylla dig. När du njutit ett tag ersätts njutningen av tillfredsställelse. Ur den tillfredsställelsen är det lätt att skapa nya möjligheter att uppnå dina mål. En spiral av glädje, njutning och tillfredsställelse har startat.

Förmågan att vända problem till lösningar och att se svårigheter som möjligheter är också ett sätt att skapa förutsättningar för lycka. Alla människor möter dagligen motstånd och svårigheter, även de som lever i lycka. Men med kraften i hindret kan du finna en rad kreativa lösningar som leder din till något nytt och spännande och om du har inställningen att allt du gör ska leda till lycka så kommer också lösningarna på problemen leda dig till största möjliga lycka.

Livsstilen är avgörande

Även om vi till stor del är genetiskt programmerade att vara lyckliga eller olyckliga så kan du med rätt livsstil skapa förutsättningar för att bli glad, lycklig och full av energi. Forskningen har visat att fokuserade och disciplinerade människor oftare betecknar sig som lyckliga.

Skaffa dig en balans i livet där du ger kroppen det den behöver i form av mat, rörelse och vila. Motion och fysisk aktivitet skapar ett flöda av dopamin som gör dig glad och motiverad. Utomhusvistelser lika så. Kramar, beröring och massage ger dig njutning och lust och det är också viktiga ingredienser i receptet på lycka. Lika så beröm och uppskattning från andra såväl som från dig själv.

Många gånger är det lättare att medicinera kroppen med sömn, träning och bra mat för att uppnå lycka än att börja med positiva tankar. Energin du får från mat, träning och vila kan du sedan använda att tänka och drömma.