top of page
43.png

THE POINT OF SURRENDER
 

Is it possible to bring tantra together

with conscious kink?

 

Of course!  

 

Tantra is about expanding consciousness and accepting life as it is.  Life is not just beautiful or awful, dark or bright. Life is magical and it is when we surrender to the magic of life that we truly grow with trust, acceptance and love.

 

The Point of Surrender is a fusion of tantra and BDSM and we want you to come as a couple to the course. It does not have to be your life partner, you can bring a lover or a friend with whom you feel safe to explore both light and dark.  


Our primary focus on the course is surrender. Surrender is considered in many spiritual traditions to be a very important part of achieving happiness and we believe so too.

230905_TheExperiance-078.jpg

SPIRITUAL KINK

Vid första anblick kan spiritualitet och kink tyckas vara varandras motsatser, men för många människor utgör de en spännande och berikande kombination. Att integrera andlighet och kink i ditt liv skapar en djupare förståelse för dig själv, dina relationer och världen runt dig.


SJÄLVACCEPTANS
G
enom detta arbete fördjupar du din självkännedom och accepterar dig själv till fullo. Genom att utforska din kinkiga sida kan du lära känna dina innersta önskningar och behov på en djupare nivå, något som leder till en ökad acceptans av ditt autentiska jag och en större förståelse för vad som ger dig glädje och tillfredsställelse.
 
FÖRDJUPA DINA RELATIONER
Utforskandet av både andlighet och kink främjar en djupare och mer intim kontakt med dig själv. Det är en förutsättning för att du ska kunna ha en intim relation med någon annan.

Både inom tantra och kink världen betonas kommunikation och autenticitet, vilket skapar starkare band mellan individer. Att lära sig att uttrycka dina innersta önskningar och gränser, och att lyssna på din partner, är en kraftfull andlig övning.

MEDITATION & ENERGI
Inom tantran betonas användningen av energi och meditation för att uppnå en högre medvetenhet. Inom kink kan du använda dessa tekniker för att skapa och förstärka den emotionella och fysiska upplevelsen. Att vara närvarande i stunden och fokusera på energiflödet kan intensifiera upplevelsen av dina kinks.

RITUALER
Tantran involverar ritualer och ceremonier för att markera övergångar, fira livet eller skapa starka ögonblick. Inom BDSM skapar man ofta egna ritualer och ceremonier för att hedra och utforska sina mörkare sidor. Detta ger en känsla av mening och djupare koppling till de aktiviteter du ägnar dig åt.

Att integrera andlighet och kink handlar inte nödvändigtvis om att hitta en perfekt balans, utan snarare om att omfamna hela dig själv. Genom att utforska olika aspekter av din identitet kan du skapa en mer holistisk syn på livet och kärleken. Att vara öppen för både andliga och kinkiga upplevelser kommer att berika din livsresa på många sätt.

the point of surrender
17 - 21st of May 2023

Lin and Andy who teach the course have explored surrender, submission and dominance in many different areas both privately and professionally.

 

Surrender means being able to let go of control and be totally present in what is, and the Point of Surrender is a course to practice this and to play with power dynamics in a relationship. For us, your safety and comfort are the absolute most important things. You will never be forced to do something you don't want to and you always have access to a team of trained therapists as support.

Anyone who has been on our courses before is amazed at the slowness, beauty and peace of what we offer. At the same time, you are challenged and given space to feel everything - love and hate, shame, fear, pain, horniness and longing and you get to express your feelings raw and honest.

 

 

The course suits both you who are curious beginners and you who are experienced.

 

Are you used to hiding yourself because of fear of being judged or rejected? Do you have a habit of expressing your desires only halfway and leaving out the innermost yearnings? Is it difficult for you to take control of your life and be firm in your decisions or do you find it difficult to give up?

 

By exploring dominance and submission, we cover all these topics, and more - connected to your sex life and everyday life in general.

* The Art of Love undertakes to fulfill all contractual obligations to the client. After payment the course fee is non refundable. In case you have to cancel the retreat due to sickness with a doctor's certification of not being able to participate,  (a record of a phonecall to 1177 is not enough) the Art of Love undertakes to issue a voucher in 100% of the amount of the price of the already paid or to refund 85% of the already paid price of the course/retreat. If both sides decide and agree with the voucher, the voucher is then valid for the next 1 year from the date when the retreat was to take place. The voucher is valid for any selected retreat organized by the Art of Love. Cancellation due to sickness should be done max 24 hrs before the course/retreat with a doctors certificate. The voucher is also transferable to another person. In case that the retreat is not carried out by the Art of Love for reasons other than force majeure, the Art of Love undertakes to refund 100% of the already paid price of the retreat.

bottom of page