top of page

Baktalad och utmanövrerad

Att sexualitet och intimitet är skrämmande är klart för mig, men att det kan få människor som säger sig ha valt en andlig och öppen väg i livet att baktala, ljuga och förstöra någons arbete är för mig helt otroligt. Läs historien som pågått i mitt liv sen i höstas...

Jag hade en dröm. En dröm som jag delade med Maria. En gemensam yogastudio där vi skulle växa och möta nya elever i rörelse, anding och frid. Men riktigt så blev det inte. Jag lämnade mitt jobb på ett gym i stan, hoppades att så många av mina gamla elever skulle förstå vilken möjlighet flytten var och följa med till de nya lokalerna som ännu inte hade golv - mitt inne i stan.

Det började med att jag och Maria gemensamt skrev kontrakt med Gunilla på karateföreningen för hyra av yogastudion. I kontraktet gav hon oss 3 mån uppsägningstid och Gunilla lade sedan till muntligt att det som gällde vid uppsägning från deras sida var 9 månader enligt lag. Jag tyckte det var givmilt att förkorta vår uppsägningstid i kontraktet.

Sedan starten har jag och Maria haft olika åsikter om hur studion ska drivas och vilken inriktning vi ska ha. Jag ville skapa en mötesplats mellan olika stilar och olika människor. En plats som påminner om Ängsbackas öppenhet och gemenskap. Maria sade sig vilja det också i början. Hon var alldeles ny som yogalärare och längtade efter ett sammanhang, men snart började Maria bry sig mera om sig och sitt.

Ju mer tiden gick desto mindre samarbete blev det mellan mig och Maria. Det kändes som om hon ville ha studion på sitt sätt och inte ville ha mig där. Det märktes i stort och smått. Investeringarna skulle vara på hennes villkor, de inköp jag ville göra eller förbättringar i studion fick jag inte gehör för, mina altare städades undan med ursäkten att jag fick städa undan hennes altare inför mina klasser om jag ville.

Men jag har flera platser i livet där jag verkar och Ängsbacka blev en allt större del av mitt liv. Snart blev jag också gravid igen efter att ha fått missfall och längtade nu efter att få mitt barn, ta en paus från den obehagliga stämningen i studion och riktigt cokoona med lillen.

Gravid i åttonde månaden - meditation, filosofi och yoga innan sommarlovet.

Jag hyrde ut studion till mina kollegor Eva och Sofia under föräldraledigheten och gjorde tydligt klart för Maria att jag inte skulle kunna vara tillgänglig. Hon gick med på att ta över ansvaret under tiden jag var borta mot att jag skulle i gengäld köpa ljus till studion och hjälpa till med hemsidan.

Jag meddelade vaktmästaren Hasse på katareföreningen att både jag OCH Maria skulle hyra ut i andra hand. Han hade inga invändningar och vi fick flera nycklar av vår hyresvärd Gunilla till hyresgästerna.

Året av föräldraledighet flöt på relativt bra, men Maria började så smått tala om att flytta ut till sin hemma studio. Hon plockade med sig lite av vår gemensamma inredning för att vi ändå skulle dela upp allt snart.

I oktober 2016 hade vi ett möte då vi skulle diskutera fortsatt uthyrning till Eva och Sofia och ev. en möjlighet för de att vara mera delaktiga i allt runtomkring. Under mötet tog Maria, Sofia och Eva över diskutionen och vände det till att Maria skulle ta över studion med oss som hyresgäster, Sofia skulle ta "min" torsdagstid och de tre verkade mycket nöjda med diskustionen. Jag kände mig dock otroligt otrygg, att lämna över studion som jag byggt upp med Maria och bli hennes hyresgäst skulle innebära att jag skulle få följa hennes krav och inte kunna bedriva min verksamhet på det sätt jag gjort tidigare.

Maria blev tydligt irriterad och sade att hon därmed avslutar vårt samarbete och ämnade säga upp vårt gemensamma kontrakt.

I mitt och Marias partner avtal står att den part som inte säger upp hyreskontraktet får ta över detsamma vid en uppdelning av Örebro Yoga. Maria bokade ett möte med karateföreningen där hon skulle säga upp sin del i kontraktet. Jag påpekade att ett möte var onödigt eftersom det räcker med en skriftlig uppsägning, men hon ville ha ett personligt möte. Dessutom skulle Eva och Sofia följa med. När jag bad om att få följa med nekades jag detta.

Anledningen var enligt Maria att hon inte ville "bråka", jag frågade Maria om hennes intention med mötet var att bråka och då hon nekade gav hon anledningen att hon inte skulle kunna hantera allt hon skulle säga känslomässigt om jag var med. Jag frågade då om det verkligen var så att hon skulle säga upp kontraktet eller om mötet var av annan karaktär. Hon nekade även där och erbjöd sig att spela in samtalet - vilket hon sedan inte gjorde.

Jag bad hyresvärden Gunilla att få följa med på mötet - vilket hon avböjer. Hon avböjer dessutom ett enskilt möte med mig.

Efter mötet sade Gunilla upp vårt kontrakt. Maria slapp alltså säga upp kontraktet vilket hade gett mig rätt att vara kvar i studion. Den 25 oktober skriver Gunilla så här:

"Styrelsens reaktion när jag berättade hur det ser ut var att det känns svajigt från din sida då du skulle åka iväg (till Thailand och Indien över jul - Maria skulle också åka utomlands) samt att de du hyrt ut till i andra hand har gett en bild av lite oordning (något som vi båda gjort)."

Därefter skriver hon:

"Samtidigt vill styrelsen ge er båda en chans att anmäla intresse för att hyra lokalen. Det understryks också av styrelsen att det inte är personligt utan endast verksamhetsinriktat."

Den 27 oktober får jag uppsägningen via mail.

Härmed säger Örebro Karateföreningen upp hyresavtalet med Örebro Yoga i fastigheten på Rudbecksgatan 33 i Örebro Karateförenings lokaler. Avtalet sägs upp from 161031.

Var vänlig och skicka bekräftelse på mottaget mejl.

Örebro Karateförenings styrelse gm

Gunilla

Jag skickar min verksamhetsplan där jag tar hänsyn till karateföreingens plötsliga önskan om att inte ha hyresgäster i tredje hand (observera att både jag och Maria haft hyresgäster i tredje hand):

"Jag kommer ha pass tre dagar i veckan, samt en helg per månad, samtalsterapi och massage. Vi kommer också ta in lärare i yoga, meditation, healing och dans två dagar i veckan.

Skillnaden kommer att vara att vi i vårt nya företag erbjuder läraren en administrativ tjänst likväl som lokal. Detta innebär att vi inte kommer att hyra ut lokalen i tredje hand utan de lärare som tas in får en receptionist och en iordning gjord sal samt en färdig deltagarlista med betalande kunder. Läraren fakturerar sedan sin del av kursavgifterna gentemot oss."

Den 1 november berättar jag för Gunilla att jag lämnat över uppsägningen som jag anser inte gått rätt till åt en advokat. Advokaten skriver ett brev till karateföreninge och jag tömmer lokalen på allt utom soffan och mattorna eftersom jag inte vet hur det kommer gå med uppsägningen. Jag förväntas vara hemma från Thailand efter tre månader efter att kontraktet sagts upp av karateföreningen.

Jag ber Sofia och Eva att ge mina nycklar till min vän Elin som ska ge nycklarna till karateföreningen efter att mitt kontrakt upphört, hon ska även hjälpa mig att ta ut mattorna ur lokalen efter jul.

Tiden går och jag hör inget från karateföreningen. Däremot hör jag av min advokat som undrar om karateföreningen hört av sig efter att ha läst advokatens brev - vilket de inte gör.

Den 17 november kommer ett mail från Gunilla:

Hej,

Behöver prata med dig via mejl eller annat angående lokalen. Det är av intresse för oss att få vet a hur du och Maria ligger till i er process, om det är någon process. Du sa att du skulle kontakta en advokat för att reda ut ert kontrakt och jag undrar hur det går med det och om du blir kvar eller släpper kontraktet tidigare? Vore toppen om du på något sätt kunde höra av dig!

Med vänlig hälsning Gunilla

På det svarar jag:

"Hej Gunilla!

Jag och Maria är i ett dödläge just nu. Jag är i Indien och hon på väg till Thailand.

Jag har kontaktat en advokat som skulle ha skickat ett brev till er i karateföreningen i veckan.

Advokaten säger att den anledning ni har att säga upp mitt kontrakt inte är anledning nog att säga upp kontraktet och även om ni har en giltig anledning så skulle det enigt nån lag gälla en annan uppsägningstid..

Jag har ingen aning - du får väl läsa brevet när det kommer.

Det jag personligen känner i allt detta är att allt skett bakom min rygg och att jag står helt undrande egentligen i vad om händer och varför. Det drar jättemycket energi och jag är egentligen inte attached till studion i relation till det obehag som hela den här situationen för med sig för mig.

Men faktum kvarstår att rent ekonomiskt är det en stor inkomstförlust - särskilt som jag bekostat annonsering dessutom i en av Sveriges största yogatidningar för de workshops som jag skulle ha haft i lokalen i vår.

Så - ved spelar det för roll för er om jag flyttar ut innan sista januari eller inte?

Jag vill vänta tills ni fått brevet från advokaten innan vi går vidare.

MVH

Lin"

Hela december går utan att karateföreningen läser advokatens brev.

Den 18/11 skriver Gunilla:

Hej Lin,

Jag har ännu inte fått något brev från din advokat. Jag vill förtydliga ett par saker vad gäller uppsägningen av kontraktet. Vi har ett skrivet kontrakt dvs ett avtal som säger att båda parter har tre månaders uppsägningstid. Uppsägningen skedde den 31/10 vilket innebär att 2017-01-31 är sista dag ni har tillgång till lokalen. Vi har ingen formell skyldighet att uppge någon anledning till varför vi säger upp er, dock känner jag att jag vill informera om hur vi tänker. Jag finner inte heller något stöd för att uppsägningstiden enligt lag skulle vara längre än 3 månader. Du har självklart rätt att nyttja lokalen för den verksamhet vi skrivit i kontraktet, massage och yoga, uppsägningstiden ut.

Med vänlig hälsning Gunilla

Jag får lov att tro Gunilla på hennes ord. Om det är så att allt har gått rätt till så vill jag ju inte förlora ytterligare pengar på hyra. Så jag går med på att lämna studion från och med 31 december.

Det är först därefter - i Januari som Gunilla tar kontakt med min advokat.

Den 5/1

"Hej Gunilla!

Har ni äntligen fått kontakt med min advokat?

Det verkar som om uppsägningen av kontraktet trots allt inte är giltigt juridiskt. Det vore bra om allt kunde lösas snabbt och i öppenhet för alla involverade.

Med värme Lin"

Enligt lag har karateföreningen 9 månaders uppsägingstid gentemot mig och Maria och enligt lag ska de uppge en giltig orsak till uppsägningen. Som giltig orsak kan gälla t.ex. utebliven hyra eller vandalism av lokalen. Kontraktet är juridiskt sätt inte uppsagt ännu. Karateföreningen kan yrka på att vilja använda lokalen själv eller bygga om den och därmed säga upp kontraktet med 9 månaders uppsägningstid eller betala 12 månaders hyra till mig i vite.

Jag får ett mail från Gunilla där hon berättar hur mötet gått till och hur uppsägningen gått till.

"Vad gäller skälen till uppsägningen så hade vi fel, det finns bestämmelser som övertrumfar det vi skrivit i vissa delar av vårt kontrakt. Okunskap från vår sida. Men i och med att du sagt att du går med på uppsägningen måste vi tolka det som att du accepterar den. Jag förstår att det är svårt att sitta på andra sidan jorden och försöka rådda i detta, men jag kan försäkra dig om att så här långt var det inga konstigheter utan det var som jag skriver ovan. Vi har alltid uppskattat dig som person och gör det fortfarande, men nu var det Maria som var hyresgäst och frid och fröjd där.

Vad som sen händer är följande: Du skriver att du anlitat en advokat, jag hittar detta på nätet,

Citat från annonsen: ”…mötet mellan smärta och njutning och öppna dörren till våra hemliga fantasier…” ”…en partner är dominant och en partner osv” ”Lin och hennes partner Andreas…” ”När vi belyser vårt mörker…” ”gränssättning, power play, bondage…” ”Medveten BDSM”

jag får rapporter om behandlingar där kunder skriker så det stör yogaklasser…det kan vara en hårdhänt massage, men med tanke på ovanstående känner jag mig inte trygg med tanke på vår verksamhet."

Jag har nu en klar och tydlig bild av hur jag blivit baktalad av Maria, hur Eva och Sofia låtit sig påverkas och deras önskan om att vara kvar i lokalen (på mina tider) gör att de följer med Maria på ett möte där jag inte får närvara och ge en nyanserad och balanserad bild av verkligheten. Citatet från min hemsida gäller en kurs som jag aldrig haft i studion. De högljudda behandligar jag har är emotionell release och jag har störts lika mycket av småll i dörrarna då klienter legat och gråtit eller viskat fram sina mörkaste sår. Jag har erbjudit Mara att tillsammans ljudisolera behandlingsrummet så vi slipper störa varandra - något som Maria avböjt. När Maria inte ville tillmötesgå min önskan om att ljudisolera för allas trevnad tvingas jag sluta boka in känsliga klienter samtidigt som yogaklasserna pågår.

Jag har blivit baktalad, utmanövrerad och lurad av Eva, Sofia, Maria och karateföreningen. Jag kräver inte ett vite på en årshyra. Jag vill ha frid i sinnet och SANNINGEN.

Men eftersom sanningen ibland gör ont - bad Maria mig att hitta på en historia om varför JAG lämnar Örebro Yoga att publicera på facebook.... När det yttre spelar större roll än det inre.

Vad tycker ni att jag ska göra?

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?

Do you have questions or concerns about tantra, sexuality and relationships? Ask them directly to me and you might get an answer here in my blog. Your curiosity is a gift and it leads to growth and openness.

1.png

Thank you for your question!

tantra retreat

YOU ARE
IMPORTANT

It is so easy to contribute to a better world. With awareness, life becomes a kind, accepting and loving playground where we can all grow. The easiest way to contribute is to share this article on Facebook!

MORE ARTICLES

bottom of page