top of page

Självsäkra män och fria kvinnor

Idag har festivalen på Zorba The Buddha handlat om män och kvinnors unika sexualitet och våra behov att mötas i förståelse och samförstånd. Trots att jag är här i rollen som lärare och terapeut så lär jag mig otroligt mycket på festivalen. Framförallt om män.

Jag känner en oerhörd ödmjukhet inför mäns sårbarhet och deras vilja att älska och bli älskade och en enorm förståelse för svårigheten att älska - när man inte fått lära sig att bejaka sina känslor.

Vi talar generellt sett väldigt lite om kärlek, sex och känslor. Många gånger när vi talar om sex under uppväxten är det från en utgångspunkt där vi vill skryta och samla poäng. Särskilt i männens värld. Att ha många sexuella erfarenheter med kvinnor ses som någonting som bekräftar en mans status. Samma mönster finns hos unga kvinnor, men kvinnor vill gärna bli sedda som sexiga, attraktiva och vackra och när vi talar om våra relationer när vi växer upp är det ofta från det perspektivet. Hur männen uppskattat vår sexighet och vår skönhet.

Därför är våra ideal runt skönhet och sexighet kvinnornas största börda i relationen till sin egen och sina partners sexualitet. Rädslan att bli avvisad och inte få sex av sin partner är männens ok att bära.

Här på festivalen har vi mött många indiska män och i deras kultur finns inga djupa möten med kvinnor och inga samtal om känslor och sexualitet innan bröllopet eller i mötet med prostituerade som de flesta män lever ut sin sexualitet med här i Indien. Bristen på förståelse gör att männen här upplevs som gränslösa, sliskiga och obehagliga vid första anblick. De känner inte av en kvinnas nej eller hennes tveksamhet och går över gränsen både fysiskt och energiskt.

Bakom dessa till synes desperata män, finns en otrolig sårbarhet. Bakom dessa män finns en människa som längtar efter att bli älskad och som räds avvisning. En människa som är rädd för att fråga, med risk för att verka oerfaren. En människa som söker efter kontakt och bekräftelse - men som inte vet hur han ska få det.

Förvånande många av de vi mött här lider också av erektil dysfunktion. Om det är typiskt för Indien ska jag inte uttala mig, men att nervositet och rädsla gör erektionen svag är ett faktum.

I samtal med de indiska kvinnor som varit här under festivalen har jag förstått att deras män ofta är kontrollerande och förväntar sig att deras fruars liv ska tillbringas i hemmet med att laga mat och ta hand om barn. De blir otroligt inspirerade när jag reser ensam till Indien med mitt barn på ryggen.

Vi pratar om hur männen här måste få känna självförtroende och inre styrka för att kunna släppa på kontrollen och att vi måste mötas för att förstå varandra.

Genom att börja se varandra, bortanför våra förutfattade meningar, genom att verkligen lyssna på varandra ökar förståelsen för våra behov. Att utveckla en icke dömande lyhördhet är viktigt i alla relationer, särskilt mellan män och kvinnor.

När vi ser varandra och möts på djupet, minskar behovet av bekräftelse och avundsjuka, konkurrens och dömande försvinner och ersätts av intimitet och närhet. Istället för att såra och gå över gränsen, skapar vi förutsättningarna för ett helande förhållande där både män och kvinnor får sina behov av kärlek och integritet tillgodosedda.

Genom workshops och individuella sessioner har vi här skapat förutsättningarna för dessa möten och kanske framförallt har vi skapat förutsättningarna för att möta oss själva.

Resultatet är starka, lyhörda män och öppna och fria kvinnor.

Den transformationen jag upplevt här på tantra festivalen i Delhi är ett bevis på att det går att medvetet ändra på nedärvda beteende mönster och att det går att slå sig fri ifrån kulturella skillnader och mötas som människor - bortom det som skiljer oss från varandra.

Kan de så kan vi - tänker ja nu. Hur många människor i Sverige lever inte i förhållanden där man inte lyssnar på varandra. Där man inte ser varandra. Där man ställer krav på varandra och ger upp sin integritet av rädsla för konflikt.

Männen är efter en workshop i där de fått komma i kontakt med sin sårbarhet, sin kraft och sin närvaro redo att möta kvinnorna.

Att mötas utan förväntan och dela sina insikter, sin kärlek och sin längtan är mycket helande.

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?

Do you have questions or concerns about tantra, sexuality and relationships? Ask them directly to me and you might get an answer here in my blog. Your curiosity is a gift and it leads to growth and openness.

1.png

Thank you for your question!

tantra retreat

YOU ARE
IMPORTANT

It is so easy to contribute to a better world. With awareness, life becomes a kind, accepting and loving playground where we can all grow. The easiest way to contribute is to share this article on Facebook!

MORE ARTICLES